Spoed (24/7) 0341 - 252 353
Dierenziekenhuis Nunspeet 0341 - 252 353
Dierenkliniek Elburg 0525 - 68 51 82
Dierenkliniek de Dierenbus 0320 - 254 021

Wij zijn open voor alle zorg voor uw huisdier. Lees hier onze volledige maatregelen.

Laboratorium

Onderzoek in ons laboratorium

Laboratorium

Om een goede diagnose te kunnen stellen, is soms verder onderzoek noodzakelijk. In ons laboratorium kunnen we verschillende onderzoeken verrichten.

 • Ammoniakmeting
 • Bloeddrukmeting
 • Bloedonderzoek

Ammoniakmeting

We kunnen in onze praktijk een ammoniakbepaling uitvoeren. Dit is met name zinvol voor honden met een (mogelijk) leverprobleem.

Wat is ammoniak?

Ammoniak is een afbraakproduct van eiwitten. Normaal gesproken wordt ammoniak door de lever opgenomen uit het bloed en omgezet tot ureum, een stofje dat weer door de nieren in de urine wordt uitgescheiden.

Wanneer wordt er ammoniak gemeten?

Een van de belangrijkste functies van de lever is om het bloed te zuiveren van de afvalstoffen in het lichaam. Dit houdt in dat er vanuit het maagdarmkanaal een groot bloedvat naar de lever gaat om te zorgen dat deze afvalstoffen uit het bloed worden gehaald en vervolgens om worden gezet tot stoffen die uitgescheiden kunnen worden, bijvoorbeeld in de urine. Als het bloed niet goed gezuiverd kan worden door de lever kan (onder andere) de concentratie ammoniak in het bloed verhoogd raken. Dit komt bijvoorbeeld voor bij (aangeboren) levershunts, waarbij het bloed via een bloedvat langs de lever gaat in plaats van dóór de lever. Ook in een verder gevorderd stadium van een ernstige leverziekte kan de concentratie ammoniak in het bloed verhoogd raken. Door ammoniak te meten komen we dus meer te weten over de functie van de lever.
Verschijnselen die bij zo’n leverprobleem passen zijn bijvoorbeeld braken en diarree, ongecoördineerd lopen en het vertoon van veranderd gedrag, met name na een maaltijd.

Hoe werkt de meting van ammoniak en wat zijn er nog meer voor mogelijkheden?

Om ammoniak te meten wordt er bloed afgenomen bij de hond of kat. Het meten van ammoniak is een heel nauw proces waarbij er snel en nauwkeurig moet worden gewerkt om een betrouwbaar resultaat te krijgen. Daarom doen we dit in een aparte ruimte.
Aansluitend op deze bepaling zijn er ook nog mogelijkheden om een tolerantietest te doen waarbij ammoniak (rectaal) wordt gegeven aan het dier. Hierna wordt er nog twee maal bloed afgenomen om te kijken of de lever deze net toegediende ammoniak meteen kan zuiveren. Een andere mogelijkheid van verder onderzoek is echografisch onderzoek waarbij de lever in beeld wordt gebracht.

Bloeddrukmeting

Wat is de bloeddruk?

De bloeddruk is de druk die in de bloedvaten te meten is. Wanneer het hart samenknijpt, wordt het bloed vanuit het hart de vaten ingepompt. De druk die op dat moment in de vaten gemeten wordt, is de bovendruk. Wanneer het hart zich ontspant en zich daardoor weer vult met bloed, is de druk in de bloedvaten laag. Dit heet de onderdruk.

Bij dieren meten we alleen de bovendruk. Een hoge bloeddruk bij honden komt zelden voor, bij katten is het juist een bekend verschijnsel. In dit artikel beperken we ons daarom tot informatie over bloeddrukmeting bij de kat.

Oorzaken hoge bloeddruk

Een hoge bloeddruk kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld:

 • Een verminderde nierfunctie
 • Hartproblemen
 • Tumoren
 • Ziekte van Cushing

Gevolgen van een te hoge bloeddruk

Wanneer een te hoge bloeddruk niet gesignaleerd en behandeld wordt, kan dit gevaarlijk zijn voor het dier. De bloedvaten worden zwaarder belast en kunnen daardoor ernstig beschadigd raken en/of gaan lekken. Acute blindheid, hart- en nierproblemen en trombose met verlamming kunnen het gevolg zijn.

Symptomen van een hoge bloeddruk

Na deze lijst met oorzaken en gevolgen, is het voor u als eigenaar van belang om te weten waar u zélf op kunt letten. Opmerking: u kunt thuis niet zelf de bloedruk van uw dier opemeten. Dit gaat met speciaal voor dieren gemaakte apparatuur. Wel kunt bij uw huisdier enkele klachten waarnemen. Neem contact op met uw dierenarts wanneer u één of meerdere van de volgende symptomen ziet:

 • Snel vermageren
 • Veel drinken
 • Veel plassen
 • Veel meer gaan eten
 • Braakklachten
 • Bloedingen in het oog
 • Verslechterde motoriek (wankelen, omvallen)

Hoe werkt een bloeddrukmeting?

De bloeddrukmeting bij de kat is vergelijkbaar met die bij mensen: een manchet (een soort armband) wordt om het voorpootje of de staart gedaan en opgepompt. De sensor die in de manchet zit, geeft de bloeddruk aan wanneer de arts de manchet leeg laat lopen.

Om een betrouwbare uitslag te krijgen, wordt de meting een aantal keren achter elkaar uitgevoerd. Wanneer blijkt dat de bloeddruk verschillende metingen achter elkaar verhoogd is, is behandeling en eventueel verder onderzoek noodzakelijk.

Bloedonderzoek

Onze huisdieren hebben de neiging om pijn en ongemak te camoufleren. Dit doen zij vanuit hun instinct. Hierdoor merkt men pas (te) laat dat het huisdier ziek is. Met regelmatig bloedonderzoek kunnen wij veel aandoeningen vroegtijdig vaststellen en goed behandelen. Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste onderzoeken van de stoffen en cellen die onderzocht worden en wat ze kunnen betekenen.

Bloed bestaat uit ongeveer 55% vloeistof en 45% cellen (witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes). De bloedvloeistof bestaat voor het grootste gedeelte (95%) uit water en voor de rest uit eiwitten, zouten, voedingsstoffen, afvalstoffen en hormonen. Bij gezonde dieren zijn de bestanddelen in de juiste hoeveelheden en verhoudingen aanwezig. Bij ziekte is er soms teveel van iets, of juist te weinig.

Albumine

Albumine is een transporteiwit. Veel stoffen in het bloed kunnen aan albumine binden en zo via de bloedbaan door het hele lichaam getransporteerd worden. Een afwijkende hoeveelheid albumine kan een indicatie zijn voor problemen in voornamelijk de lever, de nieren of de darmen.

Alkalische Fosfatase

Alkalische Fosfatase is een enzym dat in verschillende organen wordt geproduceerd, maar voornamelijk in de lever en in de botten. Een verhoogde waarde kan dus een indicatie zijn voor bijvoorbeeld een lever- of botbeschadiging. Bij de beoordeling van de uitslag wordt rekening gehouden met de leeftijd van uw dier. Jonge dieren hebben meer botopbouw en dus een hogere waarde.

Creatinine

Creatinine is voornamelijk een afbraakproduct van de spieren en wordt via de nieren in de urine uitgescheiden. Bij een verminderde of slechte nierfunctie kan een verhoogde creatininewaarde in het bloed worden gevonden. Bij de beoordeling van de uitslag moet altijd rekening worden gehouden met de hoeveelheid spiermassa. Bijvoorbeeld een kleine hond heeft minder spiermassa en zal dus onder normale omstandigheden een lagere creatininewaarde hebben dan een grote hond met veel spiermassa.

Glucose

Glucose is een belangrijke brandstof voor het lichaam. De concentratie wordt gereguleerd door de alvleesklier. Bij afwijkingen van de alvleesklier kan Diabetes Mellitus ofwel suikerziekte ontstaan. De glucoseconcentratie is afhankelijk van de voeding. Bij een afwijkende waarde is het raadzaam het onderzoek te herhalen wanneer het huisdier nuchter is of een aanvullende onderzoek te doen. Bij katten kan ook stress de oorzaak zijn van een verhoogde waarde. In dit geval hoeft het niet te betekenen dat uw dier suikerziekte heeft.

GPT/ALT

GPT is een enzym dat voornamelijk in de lever wordt gemaakt. Bij beschadiging van de levercellen kan dit enzym vrijkomen in het bloed en zal de uitslag verhoogd zijn. De hoeveelheid kan iets zeggen over de mate van leverbeschadiging. Leverbeschadiging kan worden veroorzaakt door infecties, galstuwing of vergiftigingen.

Totaal Eiwit

Het bloed van een dier bevat een grote hoeveelheid eiwitten. Uitslagen buiten de referentiewaarden hebben dan ook niet altijd te maken met een bepaalde afwijking. Het kan het gevolg zijn van uitdroging, een leverafwijking, een nierafwijking, bepaalde infecties of een aantal immunologische problemen. Hier wordt dan een specifiek eiwit in grote hoeveelheid aangemaakt of gaat verloren. Verder onderzoek moet dan uitsluitsel geven. Een verlaagd totaal eiwit kan een indicatie zijn voor een bloeding.

Ureum

Het grote aantal verschillende eiwitten in het lichaam worden constant aangemaakt en afgebroken. Sommige eiwitten bevatten onderdelen die niet zomaar kunnen worden uitgescheiden, daarom worden deze in de lever afgebroken tot onder andere ureum om via de nieren in de urine te worden uitgescheiden. Een verhoogde ureumwaarde in het bloed kan een indicatie zijn voor een verminderde of slechte nierfunctie, maar ook door het eten van een zeer (dierlijk) eiwitrijk dieet kan deze waarde verhoogd zijn.